Sitemiz Tüm içeriği, Domain + Hosting + Adsens hesabı dahil SATILIKTIR. 0532 736 7642

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2018-2019 yılında uygulanacak olan güncel yeni müfredat kapsamında ortaöğretim lise 12. sınıf matematik dersi kazanımları

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Konu: Üstel Fonksiyon

1. Üstel fonksiyonu açıklar.

Konu: Logaritma Fonksiyonu

1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.

2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.

3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

Alt Öğrenme Alanı: Diziler

Konu: Gerçek Sayı Dizileri

1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.

2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.

3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Trigonometri

Konu: Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri

1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.

2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.

Konu: Trigonometrik Denklemler

1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

Alt Öğrenme Alanı: Dönüşümler

Konu: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.

2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Türev

Konu: Limit ve Süreklilik

1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.

2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.

3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.

Konu: Anlık Değişim Oranı ve Türev

1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.

2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.

3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar
yardımıyla işlemler yapar.

4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.

Konu: Türevin Uygulamaları

1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.

2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum
noktalarını belirler.

3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.

4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.

Alt Öğrenme Alanı: İntegral

Konu: Belirsiz İntegral

1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.

2. Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.

Konu: Belirli İntegral ve Uygulamaları

1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.

2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.

3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

4. Belirli integral ile alan hesabı yapar.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Analitik Geometri

Konu: Çemberin Analitik İncelenmesi

1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.

2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.

Kazanımların açıklamalarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının.

 2018-2019 12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Denklem ve Eşitsizlikler

Konu: Üslü ve Köklü İfadeler

1. Üslü ve köklü ifadeler içeren denklemler çözer.

Konu: Bilinçli Tüketici Aritmetiği

1. Yüzde, oran ve orantı kavramlarıyla ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

Konu: Veri Analizi

1. Gerçek hayat durumlarıyla ilgili istatistik problemleri çözer

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Ölçme

Konu: Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

1. Çevre, alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Katı Cisimler

Konu: Küre ve Silindir

1. Küre ve dik dairesel silindirin alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer.